Som iværksætter får du her en unik startpakke til din virksomhed.

Du får en flot professionel profil linje til din virksomhed bestående af:

  • 25 farvetrykte Mapper med plads til A4 indhold,
  • 100 farvetrykte Visitkort i æske,
  • 10 farvetrykte linjerede A5 skriveblokke med dit logo

Alt sammen trykt med jeres logo, adresse og klar til brug. Aflever Tilbud, Præsenter og Informer på flot og professionelt vis over for kunderne. Du får det hele til Danmarks absolut bedste pris:

>> KUN 1190 kr. <<

(1680 kr. incl design og opsætning)

25 stk. Mapper med plads til A4 indhold, op til 20 ark 80g papirer

Bestil Online her:

Vi kontakter dig inden for 24 timer. Alle modtagne bestillinger gennemgås manuelt og du modtager PDF korrekturer inden tryk. Tryghed er et must hos Projektomslag.dk

Som Iværksætter har du måske brug for flere eller andre tryksager og det er vi selvfølgelig klar til at hjælpe med – kig det store udbud i vores Shop

Maximum file size: 100MB

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;div style=”display:inline;”&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;img height=”1″ width=”1″ style=”border-style:none;” alt=”” src=”//www.googleadservices.com/pagead/conversion/994698504/?label=i7laCO7GhmoQiMqn2gM&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;guid=ON&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;script=0″/&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

Som iværksætter med nystartet virksomhed kan vi anbefale at besøge Amino. Stedet der indeholder en masse viden og værktøjer samt et godt sted at få svar på de mange spørgsmål via FAQ. Du kan besøge Amino lige her

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;div style=”display:inline;”&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;img height=”1″ width=”1″ style=”border-style:none;” alt=”” src=”//www.googleadservices.com/pagead/conversion/994698504/?label=i7laCO7GhmoQiMqn2gM&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;guid=ON&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;script=0″/&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;